Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Børn- og Ungeudvalgsmøder 2006

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
3. januar 2006 Intet referat 
7. marts 2006 Intet referat 
4. april 2006  
20. april 2006 Ekstraordinært møde
2. maj 2006 Intet referat 
2. maj 2006 Tillægsdagsorden, intet referat
6. juni 2006  
8. august 2006  
5. september 2006  
3. oktober 2006  
7. november 2006  
5. december 2006 Intet referat

 

 

Opdt. 12-17