Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Frederikssund Byråd gennem tiden 1966 - 2006Frederikssunds gamle byvåben

2005-2006

I november 2005 var der kommunalvalg i Danmark. Borgerne i Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup kommuner har valgt 27 byrådsmedlemmer til kommunalbestyrelsen i den nye Frederikssund Kommune.

I 2006 fungerer den nyvalgte kommunalbestyrelse som sammenlægningsudvalg, der har til opgave at forberede sammenlægningen af kommunerne. De fire siddende byråd fungerer frem til 31. december 2006, hvorefter de gamle kommuner nedlægges, og ny Frederikssund Kommune oprettes.

Sammenlægningsudvalget fungerer herefter som byråd for den nye kommune.

2001-2005

Kommunalbestyrelsesvalg 20. november 2001

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

Medlemmer 2001
Knud B. Christoffersen (A) Lis Olsen (V) Tina Tving Stauning (A)
Stefan G. Rasmussen (C) Selim Yumuk (A) Bente Nielsen (V)
Anette Lauge Jensen (A) Morten Skovgaard (C) Kurt Jensen (A)
H. Romme (V) Grethe Olsen (F) Jesper Thorup (V)
Finn Vester (A) Mau Britt Tang (?) Kurt Mikkelsen (C)

A = Socialdemokratiet / C = Det Konservative Folkeparti / F = Socialistisk Folkeparti / V = Venstre, Danmarks Liberale Parti / E = Lokallisten

1997-2001

Kommunalbestyrelsesvalg 18. november 1997. 

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 

Medlemmer 1997
Knud B. Christoffersen (A) Lis Olsen (V) Tina Tving Stauning (A)
Stefan G. Rasmussen (C) Selim Yumuk (A) Bente Nielsen (V)
Anette Lauge Jensen (A) Morten Skovgaard (C) Kurt Jensen (A)
H. Romme (V) Grethe Olsen (F) Jesper Thorup (V)
Finn Vester (A) Mau Britt Tang (?) Kurt Mikkelsen (C)

A = Socialdemokratiet / C = Det Konservative Folkeparti / F = Socialistisk Folkeparti / V = Venstre, Danmarks Liberale Parti / E = Lokallisten

1993-1997

Frederikssund Byråd 1994-1997

Kommunalbestyrelsesvalg 16. november 1993.

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 


Medlemmer 1993
Knud B. Christoffersen (A) Ole Søegaard (V) Finn Vester (A)
Bente Nielsen (V) Mogens Andersen (A) Jytte Holm-Pedersen (C)
Kurt Jensen (A) Lis Olsen (V) Grethe Olsen (F)
Svend Aage Petersen V) Birgit Madsen (A) Jørgen Christiansen (V)
Morten A. Andersen (A) Ove Scheel (A) Kurt Mikkelsen (C)

A = Socialdemokratiet / C = Det Konservative Folkeparti / F = Socialistisk Folkeparti / 
V= Venstre, Danmarks Liberale Parti

Oversigt over byrådsmedlemmerne deres position i byrådets stående udvalg

1989-1993

Frederikssund Byråd 1993

Kommunalvalg 21. november 1989

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 

Medlemmer 1989
Jørgen Christiansen (A) Jytte Holm-Petersen (C) Knud B. Christoffersen (A)
Svend Åge Petersen (V) John Bach Mikkelsen (A) Gert Henriksen (C)
Kurt Jensen (A) Grethe Olsen (F) Birgit Madsen (A)
Martin Dreier (V) Johannes P. Errild (A) Karen Balle (C)
Bent Jensen (L) Morten A. Andersen (A) Ole Søegaard (V)

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / F = Socialistisk Folkeparti /
L= Lokallisten

1985-1989

Kommunevalg 19. november 1985

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 

Medlemmer 1985
Hans Weirum (C) Jørgen Christiansen (A) Rudolph Ludvigsen (C)
John B. Mikkelsen (A) Jytte Holm-Pedersen (C) Kurt Jensen (A)
Svend Åge Petersen (V) Birgit Madsen (A) Ernst Olsen (F)
Erling Sørensen (C) Knud B. Christoffersen (A) Frode Christiansen (C)
Johannes Errild (A) Karen Balle (C) Karin Reimer Nielsen (A)

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / F = Socialistisk Folkeparti

1982-1985

Kommunevalget 17. november 1981

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

Medlemmer 1981

Hans Weirum (C)

borgmester

Svend Arpe (C) Finn Vester (A)
Jørgen Christiansen (V) Johannes Errild (A) Jørgen Christiansen (A)
Ole Christiansen (O) Kurt Jensen (A Rudolph K. Ludvigsen (C)
Nina Jensen (A) Svend Åge Petersen (V) Karin Reimer Nielsen (A)
Mette Mortensen (C) Bendt Kristiansen (O)

H.C. Andersen (A)

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / O = Reformgruppen


1978-1981

Kommunalbestyrelsen 1978-1981.

Kommunalvalg 7. marts 1978.

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 

Medlemmer 1978
Jørgen Christiansen,
Borgmester (A)
Svend Arpe,
Skoleinspektør (C)
Ole Christiansen,
Faglærer (O)
H.C. Andersen,
Skibstømrer (A)
Jørgen Christiansen,
Gårdejer (V)
Maria Pedersen,
Skoleleder (A)
Bendt Kristiansen,
Bogholder (O)
Hans Weirum,
Kaptajn (C)
Kurt Jensen,
Postbud (A)
Mette Mortensen,
Forstanderinde (C)
Leise Kampmann,
Bankkasserer (O)
Finn Vester,
Civilingeniør (A)
P.K. Sørensen,
Ejendomsmægler (V)
Nina Jensen,
Sagsbehandler (A)
Inge Larsen,
Kommuneassistent (O)

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / O = Reformgruppen

1974-1978

Kommunalbestyrelsen 1974-1978

Kommunalbestyrelsesvalg 5. marts 1974.

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 

Medlemmer 1974
Jørgen Christiansen,
Borgmester (A)
Jørgen Christiansen,
gårdejer (V)
H.C. Andersen (A)
Svend Arpe (C) Ole Christiansen (O) Kurt Jensen (A)
Aksel Nilausen (V) Tyge Jakobsen (A) Anker Hansen (C)
Ruth Holst (A) Bendt Kristiansen (O) Dorthe Kyster (V)
Nina Jensen (A) Hans Weirum Petersen (C) Jørgen Pedersen (A)

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / O = Reformgruppen

1970-1974

Kommunalbestyrelsen 1970

Kommunalbestyrelsesvalg 3. marts 1970

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt. 

Medlemmer 1970
Borgmester
Jørgen Christiansen (A)
Landsretssagfører
Troels Barfoed (C)
Tømrer
H.C. Andersen (A)
Sognerådsformand
Aksel Nilausen (D)
Sekretær
Karl Körvell (A)
Viceskoleinspektør
Svend Arpe (C)
Savskærer
Rikard Holst (A)
Sognerådsformand
Jørgen Christiansen (D)
Familievejleder
Nina Jensen (A)
Kaptajn
Hans Weirum Pedersen (C)
Faglærer
Ole Christiansen (Z)
Stadsskoleinspektør
Hans Priess Sørensen (A)
Inspektør
Aage Olsen (D)
Skibstømrer
Jørgen Petersen (A)
Murermester
Anker Hansen (C)

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / D = Venstre / Z = Reformgruppen

1966-1970

Frederikssund Byråd 1966-1970Opdt. 06-20