Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Social og Ældreudvalgets møder 2007 - 2009

Frederikssund


 
 
 

Årstal i skemaet er link til en samling af årets mødereferater. 

Årstal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019

2007 2008 2009

 Udvalget har skiftet navn igennem tiden:

Fra 2007-2009 hed udvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Fra 2010 - 2013 hed udvalget Social- , ældre og Sundhedsudvalget

Fra 2014-2017 hed udvalget Sundhedsudvalget 

Fra 2018 hed udvalget Social- og Sundhedsudvalget. Referater herfra kan ses på Frederikssund.dk.

 

Opdt. 10/18