Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Kultur- Fritid og Idrætsudvalgsmøder 2013

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
8. januar 2013  
5. februar 2013  
5. marts 2013  
9. april 2013  
7. maj 2013  
4. juni 2013  
13. august 2013  
8. oktober 2013 Ekstraordinært møde aflyst
5. november 2013  
3. december 2013  

 

 

Opdt. 10/16