Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 2018

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkning
8. februar 2018  
20. marts 2018  
10. april 2018  
15. maj 2018  
20. august 2018  
13. september 2018 Ekstraordinært
23. oktober 2018  
3. december 2018  

 

Opdt. 10/18