Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 2014

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
14. januar 2014  
19. februar 2014  
19. marts 2014  
17. september 2014  
22. oktober 2014  
19. november 2014  

 

 

Opdt. 10/16