Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 2013

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
16. januar 2013  
20. februar 2013  
20. marts 2013  
17. april 2013  
18. september 2013  
23. oktober 2013  
20. november 2013  

 

 

Opdt. 10/16