Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 2012

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
18. januar 2012  
22. februar 2012  
14. marts 2012  
25. april 2012  
19. september 2012  
24. oktober 2012  
21. november 2012  

 

 

Opdt. 10/16