Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Takster efter 2007

Frederikssunds byvåbenFrederikssund KommuneByråd godkender i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år takster og gebyrer på en række områder.

Vedtagende takster gennem årene:

Opdt. 01-17