Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognoser efter 2007

Frederikssunds byvåbenFrederikssund KommuneByrådet godkender hvert år en befolkningsprognose som grundlag for den kommunale planlægning, herunder den årlige budgetlægning.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forhold i fremtiden. Antagelserne og forudsætningerne kan ændre sig som tiden går, men prognosen er ved udarbejdelsen den bedste vurdering af de kommende års befolkningsudvikling i Kommune.

Notater der beskriver befolkningsprognose og dens forudsætninger i

Opdt. 01-17