Kontakt

Hvilke arkivalier har jeg som borger lov til at se?

Størst mulig åbenhed gælder som hovedregel ved brugen af arkivalier. Helt nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er dog først ”umiddelbart tilgængelige” efter nærmere bestemmelsesfrister på 20 år, 50 år og 70 år. 

Læs om Arkivlovens tilgængelighedsfrister

Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsfristerne

Ifølge Arkivloven kan der søges adgang til arkivalier, som ikke er umiddelbart tilgængelige. Hvis arkivalierne er afleveret til Stadsarkiv, er det arkivet, der kan give dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfrister, og ansøgning sendes derfor hertil.

Hvis arkivalierne ikke er afleveret til Stadsarkiv, skal dispensationsansøgningen rettes til det fagområde, der har skabt sagen.

Er arkivalierne under 20 år gamle, kan der ikke søges om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsregler, men kun aktindsigt.

Loven og dermed også dispensationen skal sikre, at den enkelte borger ikke bliver krænket. Derfor er dit formål med at bruge arkivalierne afgørende for, om du får dispensationen. I de tilfælde, hvor oplysningerne er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, kræves yderligere samtykke fra Datatilsynet.

Stadsarkivet registrer hele tiden nye arkivalier i databasen STARBAS. Her har du selv mulighed for at søge efter det du skal bruge, og derefter sende ansøgning med den nøjagtige specifikation.

Ansøgninger om dispensation skal indgives via ansøgningsskemaet ”Adgang til/kopi af arkivmaterialer". Læs mere om ansøgning under Ansøgning om adgang til eller kopi af arkivalier.

Når Stadsarkivet modtager din ansøgning om dispensation - har du også samtidigt bestilt arkivalierne og dermed bekræftet, at du er bekendt med vilkår og omkostningerne ved bestillingen.

Du modtager skriftligt svar på, om dispensationen kan gives ifølge Arkivloven.

Hvis der kan gives dispensation, sker det som beskrevet under Dispensationsvilkår. 

 

Opdt. 04-16

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /tilgh/se-ret