Kontakt

Arkivlovens tilgængelighedsfrister

Arkivloven fastsætter frister for, hvornår offentlige arkivalier er tilgængelige.

Tilgængelige efter 20 år:

 • Arkivalier der er i Frederikssund Kommunes Stadsarkivs varetægt,
  som ikke er omfattet af 50 eller 75 års reglerne,
  er tilgængelige for enhver, når de er 20 år gamle.
 • Arkivenheder, som omfatter sager inden for strafferetsplejen,
  er tilgængelige, når de er 20 år gamle

Tilgængelige efter 50 år:

 • Arkivalier, der omfatter myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om en sag bør føres, er tilgængelige, når de er 50 år gamle.

Tilgængelige efter 75 år:

 • Arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold.
 • Registre, der er omfattet af lov om offentlige myndigheders registre.


 

 

 

Opdt. 04-16

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /tilgh/arkl-tilgf