Kontakt

Jægerspris Kommune

Stående politiskeudvalg, råd og nævn
1966 - 2006

    

Børne og Kulturudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer
Børne og Ungeudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer
Erhvervs og turistrådet xxxx-2006 Rådets medlemmer
Folkeoplysningsudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer
Handicaprådet xxxx-2006 Rådets medlemmer Vedtægter
Socialudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer
Skatteankenævnet xxxx-2006 Rådets medlemmer
Teknik og Miljøudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer
Ældrerådet/Samråd xxxx-2006 Rådets medlemmer
Økonomiudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer

 Referater fra diverse udvalg

Økonomiudvalget

Teknik og Miljø udvalget

Teknisk udvalg

Sundhedskommissionen 1974

Planlægningsudvalget  1972- 1973 & 1980-1981, nedsat på Teknisk Udvalgs møde den 16.10.1979, samt den 04-12-1979

Arbejdsudvalg for baneanlæg 1977-1978

Ejendomsudvalg 1969-1989

Mølle udvalget 1969 - 2005

Opdt. 10/18


Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /poludvraadnaevn/jp66-06/jpurn66-06