Kontakt

Byråd gennem tiden 1966 - 2006

Frederikssund Kommune2005 og 2006

I november 2005 var der kommunalvalg i Danmark. Borgerne i Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup kommuner har valgt 27 byrådsmedlemmer til kommunalbestyrelsen i den nye Frederikssund Kommune.

I 2006 fungerer den nyvalgte kommunalbestyrelse som sammenlægningsudvalg, der har til opgave at forberede sammenlægningen af kommunerne. De fire siddende byråd fungerer frem til 31. december 2006, hvorefter de gamle kommuner nedlægges, og ny Frederikssund Kommune oprettes.

Sammenlægningsudvalget fungerer herefter som byråd for den nye kommune.

2001 - 2005

 

Kommunalbestyrelsesvalg 20. november 2001

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

Knud B. Christoffersen (A) Lis Olsen (V) Tina Tving Stauning (A)
Stefan G. Rasmussen (C) Selim Yumuk (A) Bente Nielsen (V)
Anette Lauge Jensen (A) Morten Skovgaard (C) Kurt Jensen (A)
H. Romme (V) Grethe Olsen (F) Jesper Thorup (V)
Finn Vester (A) Mau Britt Tang (?) Kurt Mikkelsen (C)

A = Socialdemokratiet / C = Det Konservative Folkeparti / F = Socialistisk Folkeparti / V = Venstre, Danmarks Liberale Parti / E = Lokallisten

1997 - 2001

 

Kommunalbestyrelsesvalg 18. november 1997

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.


Knud B. Christoffersen (A) Ole Søegaard (V) Kurt Jensen (A)
Bente Nielsen (V) Birgit Madsen (A) Finn Vester (A)
Jytte Holm-Pedersen (C) Grethe Olsen (F) Lis Olsen (V)
Per Bille Henriksen (A) Klaus Nielsen (V) Morten Andersen (A)
Ove Scheel (A) Kurt Mikkelsen (C) Dann Eland (A)

A = Socialdemokratiet / C = Det Konservative Folkeparti / F = Socialistisk Folkeparti / V = Venstre, Danmarks Liberale Parti / E = Lokallisten

1993 - 1997

Kommunalbestyrelsesvalg 16. november 1993

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det Konservative Folkeparti / F = Socialistisk Folkeparti / 
V= Venstre, Danmarks Liberale Parti

Knud B. Christoffersen (A) Ole Søegaard (V) Finn Vester (A)
Bente Nielsen (V) Mogens Andersen (A) Jytte Holm-Pedersen (C)
Kurt Jensen (A) Lis Olsen (V) Grethe Olsen (F)
Svend Aage Petersen V) Birgit Madsen (A) Jørgen Christiansen (V)
Morten A. Andersen (A) Ove Scheel (A) Kurt Mikkelsen (C)

Oversigt over byrådsmedlemmerne deres position i byrådets stående udvalg

1989 - 1993

Kommunevalg 21. november 1989

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / F = Socialistisk Folkeparti /
L= Lokallisten

Jørgen Christiansen (A) Jytte Holm-Petersen (C) Knud B. Christoffersen (A)
Svend Åge Petersen (V) John Bach Mikkelsen (A) Gert Henriksen (C)
Kurt Jensen (A) Grethe Olsen (F) Birgit Madsen (A)
Martin Dreier (V) Johannes P. Errild (A) Karen Balle (C)
Bent Jensen (L) Morten A. Andersen (A) Ole Søegaard (V)

1985 - 1989

 

Kommunevalg 19. november 1985

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / F = Socialistisk Folkeparti

Hans Weirum (C) Jørgen Christiansen (A) Rudolph Ludvigsen (C)
John B. Mikkelsen (A) Jytte Holm-Pedersen (C) Kurt Jensen (A)
Svend Åge Petersen (V) Birgit Madsen (A) Ernst Olsen (F)
Erling Sørensen (C) Knud B. Christoffersen (A) Frode Christiansen (C)
Johannes Errild (A) Karen Balle (C) Karin Reimer Nielsen (A)

1982 - 1985

 

Kommunalvalget 17. november 1981

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / O = Reformgruppen

Hans Weirum (C)

borgmester

Svend Arpe (C) Finn Vester (A)
Jørgen Christiansen (V) Johannes Errild (A) Jørgen Christiansen (A)
Ole Christiansen (O) Kurt Jensen (A Rudolph K. Ludvigsen (C)
Nina Jensen (A) Svend Åge Petersen (V) Karin Reimer Nielsen (A)
Mette Mortensen (C) Bendt Kristiansen (O) H.C. Andersen (A)

1978 - 1981

Kommunalvalget 7. marts 1978

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / O = Reformgruppen

Jørgen Christiansen,
Borgmester (A)
Svend Arpe,
Skoleinspektør (C)
Ole Christiansen,
Faglærer (O)
H.C. Andersen,
Skibstømrer (A)
Jørgen Christiansen,
Gårdejer (V)
Maria Pedersen,
Skoleleder (A)
Bendt Kristiansen,
Bogholder (O)
Hans Weirum,
Kaptajn (C)
Kurt Jensen,
Postbud (A)
Mette Mortensen,
Forstanderinde (C)
Leise Kampmann,
Bankkasserer (O)
Finn Vester,
Civilingeniør (A)
P.K. Sørensen,
Ejendomsmægler (V)
Nina Jensen,
Sagsbehandler (A)
Inge Larsen,
Kommuneassistent (O)

1974 - 1978

Kommunalbestyrelsesvalg 5. marts 1974

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / V = Venstre / O = Reformgruppen

Jørgen Christiansen,
Borgmester (A)
Jørgen Christiansen,
gårdejer (V)
H.C. Andersen (A)
Svend Arpe (C) Ole Christiansen (O) Kurt Jensen (A)
Aksel Nilausen (V) Tyge Jakobsen (A) Anker Hansen (C)
Ruth Holst (A) Bendt Kristiansen (O) Dorthe Kyster (V)
Nina Jensen (A) Hans Weirum Petersen (C) Jørgen Pedersen (A)

 1970 - 1974

Kommunalbestyrelsesvalg 3. marts 1970

Valgte 15 medlemmer:

Den viste liste er fra valget.
Efterfølgende kan der være forekommet ændringer. Disse vil blive tilføjes snarest muligt.

A = Socialdemokratiet / C = Det konservative Folkeparti / D = Venstre / Z = Reformgruppen 

Borgmester
Jørgen Christiansen (A)
Landsretssagfører
Troels Barfoed (C)
Tømrer
H.C. Andersen (A)
Sognerådsformand
Aksel Nilausen (D)
Sekretær
Karl Körvell (A)
Viceskoleinspektør
Svend Arpe (C)
Savskærer
Rikard Holst (A)
Sognerådsformand
Jørgen Christiansen (D)
Familievejleder
Nina Jensen (A)
Kaptajn
Hans Weirum Pedersen (C)
Faglærer
Ole Christiansen (Z)
Stadsskoleinspektør
Hans Priess Sørensen (A)
Inspektør
Aage Olsen (D)
Skibstømrer
Jørgen Petersen (A)
Murermester
Anker Hansen (C)

 1966 - 1970

 


Opdt. 04-16

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /poludvraadnaevn/fr66-06/frbr70-06/Byraad-gennem-tiden