Kontakt

Takster for arkivopgaver, gældende fra 1. januar 2019.

Følgende takster er godkendt af Byrådet 10. oktober 2018:

Ydelse

Pris

Arkivundersøgelse:

Pr. påbegyndt ½ time (som også betales, hvis resultatet af undersøgelsen skulle være negativt).

Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i Stadsarkivet eget arkivmateriale.

265 kr.

Skolearkivalier, herunder eksamensbeviser m.v.:

Pr. henvendelse i forbindelse med skolearkivalier (udskrift af prøvekarakterer, eksamensbevis mv.)

265 kr.

Opslag i folkeregister arkivalier:

Pr. påbegyndt ½ time

265 kr. 

Fotokopi / scan:

10 kr. for første side og 3 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter

Foto til publikation:

107.kr. pr. billede

Ved forsendelse pålægges et ekspeditionsgebyr, uanset forsendelsesmetode:

27 kr.

Der pålægges ikke moms på ydelserne.

Der pålægges ikke gebyr ved henvendelser fra andre kommuner og Udbetaling Danmark ved opslag i folkeregister.

Der gøres opmærksom på, at brug af ydelser fra Stadsarkivet for Frederikssund Kommune skal foregå i henhold til gældende lovgivning om copyright m.v.

 

 

Opdt. 01-19

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /omskf/takst