Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra By og Land udvalgsmøder 2019

Frederikssund


 
 
 

Vælg dato (link) for ønskede mødereferat.

Der kan ansøges om adgang til lukkede dagsordenpunkter. 
Læs hvordan og ansøg via "Ansøgning om adgang til eller kopi af arkivmaterialer"

 

 

Opdt. 10-18