Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Byvåben

SlangerupSlangerup byvåben år 1449

Slangerup byvåben år 1584

Slangerup byvåben

Slangerup byvåben fra 1976

Segl formodentlig fra 1449

Segl fra 1584 Tidligere version af byvåbnet Byvåben registreret i 1976

Segl

I værket Danske Købstæders segl indtil 1660 ved Poul Bredo Grandjean beskrives Slangerups segl som følger:

"En over bølger stillet kirke med to højtsiddende, smalle, rundbuede vinduer på hver side af en rundbuet dør, med spidst, fra selve taget opstående, til højre af en liggende, opadvendt Halvmåne, til venstre af en seksoddet stjerneledsaget korsprydet spir samt med kors på tagets ender".

Byvåben

Hovedmotivet på det tidligere købstadssegl i Slangerup er en kirkebygning, men næppe nogen efterligning af byens kirke. Den ældst kendte type (fra 1449 og brugt et århundrede frem) viser ligesom den yngre version et langhus med spir på midten. På det ældre segl udspringer spiret fra murkronen, som om det tilhørte en centralbygning, på det yngre ses et traditionelt lanternespir. Dette sidste benyttedes længe efter, at byen havde fået sin nye kirke 1586—88; man tør ikke tillægge seglene kildemæssig værdi for udseendet af den nedrevne kirke. (Sml. Poul Bredo Grandjean: Danske Købstæders Segl indtil 1660, 1937, tavle 18 abc.)

Over kirken svæver en stjerne og en nymåne. Stjernen er et symbol på Kristus, Johs. Åb. 22,6 og halvmånen symboliserer Jomfru Maria, Johs. Åb. 12.1
Våbnet viser ikke købstadens kirke, men bygningen kan være et for længst nedrevet kloster. Bølgerne kan være en gengivelse af Græse Å.

Slangerup: Slanghis (Mandsnavn) udflytterbebyggelse.

 

Opdt. 05-16