Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Byvåben og Visuel identitet

Frederikssund Byvåben

Frederikssunds købstads byvåben Frederikssunds købstads byvåben Frederikssunds byvåben fra 1987 Frederikssunds byvåben fra 2007
Købstads byvåben Købstads byvåben

Byvåben registreret i 1987

Udformning:
kgl. våbenmaler
Aage Wulf

Byvåben registreret i 2007

Udformning:
kgl. våbenmaler
Ronny Andersen

De ældste byvåben

Falken sås første gang på en fane fremstillet til jubelfest ved Christian VII’s fødsel. Siden har den haft mange udformninger. På byvåbnet sidder falken med en kugle i kloen omgivet af blomster. Blomsterranken der udfyldte det tidligere byvåben, ændredes til enkelte hvide blomster. Muligvis symboliserer kuglen, at svækkes opmærksomheden vil kuglen tabes.

Det seneste byvåben

Frederikssund Kommunes seneste byvåben blev tegnet af kongelig våbenmaler Ronny Andersen i forbindelse med kommunesammenlægning i 2007. Motivet er fjorden omgivet af to landsider med et vikingeskib der danner bro over fjorden. Farverne er sølv og kongeblå.

Fra Byvåben til Visuel identitet

Kommunens designguideI foråret 2011 introduceres kommunens nye visuelle identitet (designlinje), som blev til i samarbejde med designbureauet Rumfang. Grundlæggende var målet med kommunens design, at give kommunen et entydigt og kvalitetspræget grafisk udtryk der fremstår seriøst, og som understregede kommunens visioner om udvikling. Formålet med designet var at skabe en tydelig og genkendelig visuel profil for den samlede kommune, og derved opnår større klarhed hos modtagerne af kommunens visuelle kommunikation.

Den visuelle identitet blev funderet på to særegne kendemærker for kommunen:

  • dens historiske fortid
  • dens geografiske
  • dens naturskønne placering

Med rødder i historien og kommunens geografiske placering rækker designets formmæssige sprog ind i fremtiden via mønstre og linjer der afspejler modernitet og fremsynethed. Det historiske perspektiv blev således indsat i en ny kontekst, og dermed skabtes et design som imødekom kommunens visioner om at være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret kommune.

De bærende elementer i dette var:

  • Kommunens logo
  • Fire gennemgående designelementer

Til at understøtte målsætningen blev der udviklet en farvepallet og defineret et sæt standardfonte.

Designelementer

Bølgen som designelementSom en bærende grafisk del af kommunens design-program blev der udviklet et supergrafisk element, der bruges til at give kommunen et særegent og genkendeligt visuelt udtryk.

Elementet tager afsæt i kommunens historik, og består af mønstre og linjer som abstraktioner over vikingetidens skibe og ornamentik. Både linjerne og de buede former efterlader et indtryk af vikingetid.

Formerne giver samtidig en fornemmelse af vand, båd og bølger, som afspejler kommunens geografiske placering omgivet af vand. Designelementet sætter således et aftryk af bevægelse, retning, dynamik og fremdrift.

Logo

Kommunens nuværende logoDer blev udviklet et enkelt og stærkt navnetræk, der med en karakterfuld skrift og et imødekommende udtryk der står i god kontrast til de enkle og stramme linjer. Navnetrækket er indsat i to tværgående bjælker der stammer fra det supergrafiske element, hvis formål var at opnå et stramt, seriøst og troværdigt udtryk.

Farvepalet

For at sikre et ensartet udtryk blev der skabt en farvepalet, til anvendelse i kommunens visuelle kommunikation.

Farverne i den primære farvepalet er udsprunget af kommunens geografiske placering omgivet af fjordene.

FarvepaletteI den blå farvepalet indgår to stærke blå farver der tilfører friskhed, samt to mere afdæmpede blå farver der skaber ro og kontrast.

Disse er kombineret med en iøjnefaldende og livgivende koralrød som afspejler borgernes liv i kommunen.

Den sekundære farvepaletteDen sekundære farvepalet udvikledes med kommunens institutioner for øje, hvor der kunne være behov for at benytte farver ud over den primære farvepalet.

Egne logoer

Ud over kommunens logo gives institutionerne, og i særlige tilfælde også administrative afdelinger, mulighed for at benytte eget logo.

Der blev ikke ved introduktionen af det nye design stillet krav om at eksisterende logoer skulle udskiftes, så derfor ses der efter designets indførelse fortsat en stor variation i udtryk og formsprog. Dog blev det et krav, at logoer udarbejdet efter den 1. maj 2011 skal overholde grundreglerne i den visuelle identitet, og derfor fx kun må indeholde farver og fonte fra kommunens designguide, som fortsat er gældende.

                                 Eksempler på grafikkens brug i kommunens publikationer

 

Opdt. 05-20