Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Købstaden Skibby

Skibbys byvåben

Skibby nævnes første gang i 1240 som købstad i Kong Valdemars Jordebog, men derudover vides meget lidt om byens historie.

Skibby Kirke fra 1100 er forholdsvis stor, hvilket vidner om at byen har været af stor regional betydning. I kirken findes nogle af landets bedst bevarede kalkmalerier, der er kendt internationalt og tiltækker historie- og religions-studerende.

Skibby var indtil 2007 hovedby i Skibby Kommune, der også omfattede landsbyerne Ferslev, Røgerup, Skuldelev, Sønderby, Vejleby, Venslev, Vellerup og Østby.

Skibbykrøniken

Et latinsk håndskrift, som i 1650 blev fundet indmuret i Skibby Kirke i Hornsherred.

Forfatteren er den reformkatolske teolog og humanist Poul Helgesen, som egenhændigt har skrevet krøniken. Værket er historisk og behandler især forfatterens samtid fra omkring år 1500 til 1534, dvs. reformationens omtumlede periode, hvor striden rasede mellem kongemagt, adel, den katolske kirke og den fremstormende lutherdom.

Man ved ikke, hvem der har skjult håndskriftet, eller hvorfor det er sket.
Opdt. 04-16