Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Jægerspris slot

Slottets historie går tilbage til middelalderen og Christian IV:

 • Abrahamstrup
  Det første slot i Jægerspris blev bygget i 1300-1400-tallet, og det er som så mange andre blevet bygget om og til gennem årene. Den ældste del er den tre etager høje nordfløj. Indtil 1677 hed slottet Abrahamstrup.
 • Christian IV
  Christian IV lod 1590-1600 den underste etage af Sydfløjen opføre. Den var uden forbindelse til middelalderbygningen, i midten var der blot en hvælvet port. I 1623 stod Christian IV også for opførelsen af trappetårnet på sydfacaden af middelalderbygningen.
 • Prins Carl
  I årene 1721-22 forestod Frederik IV's broder Prins Carl omfattende bygningsmæssige ændringer. Sydfløjen blev forhøjet med en etage, det gamle saddeltag på Abrahamstrup blev lagt om til et valmtag, og nord- og sydsiden blev forsynet med frontispicer.
  I sydfløjen blev porten tilmuret, og tilkørslen blev flyttet til en trævindebro fra slottes vestside.
 • Christian VI
  Christian VI overtog Jægerspris slot og gods i 1729, og årene efter opførtes Østfløjen som forbinder Abrahamstrup med Sydfløjen. Denne tilbygning udgjorde herefter den centrale del af slotsanlægget.
 • Frederik V
  Christian VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprinsen (Frederik V) som straks påbegyndte en ombygning hvor trappetårnets oprindelige kuppel blev erstattet af et spir. En tilbygning i to etager til Abrahamstrup afslutede de større tilbygninger, og slottet havde fået sit nuværende u-formede grundrids med åbning mod vest.

Kong Frederik den Syvende erhvervede Jægerspris Slot den 21. april 1854 på sin hustru Louise Danners fødselsdag. Hermed blev de oldenborgske kongers gamle jagtslot til privatbolig for landets konge og siden enkesæde for Grevinde Danner.

Parret foretog straks en større renovering af slottet, og den stilbevidste grevinde indrettede boligen efter tidens smag. I 1866, bare tre år efter kongens død, åbnede Grevinde Danner dele af slottet for publikum. Her skulle alt "have plads på samme sted, hvor de pleje at bero". Grevinde Danner ønskede at stuerne skulle stå som et minde for eftertiden om den folkekære konge.

Jægerspris Slot rummer nu et museum baseret på mindestuerne efter Frederiks den Syvende og Grevinde Danner, Slotsskolen for børn fra børnehjemmet Danners Børn, Rebekkasalen til udstillinger, møder og koncerter og Stiftelsens administration.

slottet_s3_1.jpg

Prospekt af Jægerspris Slot malet af Hans Heinrich Egeberg 1745.

slottet_s3_2.jpg

Kong Christian IV stod for tilbygninger på Jægerspris Slot i perioden 1550 - 1623.

slottet_s3_3.jpg

Jægerspris Slot, 2009