Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Sammenlægning af 4 kommuner

En sammensætning af de fire kommuners byvåbenFrederikssund - Jægerspris - Skibby - Slangerup
 

I dette afsnit kan du læse om sammenlægningsudvagets arbejde i forbindelse med
sammenlægningen af Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner
til (ny) Frederikssund Kommune.

Arbejdet pågik fra 1. marts til 31. december 2006, hvorefter den nye store
Frederikssund Kommune var en realitet.

Kort over Frederikssund ny Kommune

Baggrund for sammenlægningsudvalget

På et møde 25. oktober 2004 blev de 4 siddende byråd enige om at anbefale, at den nye kommunes navn skulle hedde Frederikssund, samt at det nye Byråd skulle bestå af 27 medlemmer. Beslutningen blev senere formelt godkendt i de 4 byråd og en samlet ansøgning om sammenlægning blev sendt til Indenrigsministeriet i december 2004.

I brev af 4. marts 2005 godkendte Indenrigsministeriet sammenlægningen under forudsætning af, at der skulle afholdes folkeafstemning i Uvelse valgdistrikt i Slangerup Kommune.

Den ny Frederikssund Kommune fik efter sammenlægningen ca. 44.500 indbyggere og strakte sig over 261 km2. Der blev udarbejdet en hjemmeside hvor de 4 kommuner løbende kunne informere borgere, medarbejdere og andre interesserede om sammenlægningsprocessen.

Det nye Byråd

Ved kommunalvalget i november 2005 blev det afgjort, hvilke politikere der skulle sidde i byrådet som tiltrådte 1. januar 2007. Dog udgjorde de nyvalgte politikere allerede fra 1. januar 2006 et sammenlægningsudvalg, som var ansvarlig for opbygningen af den ny Frederikssund Kommune.

Den samlede storkommune

Det blå omrids er Frederikssund Kommune efter 2007. 
Det røde omrids er sognekommunernes grænser. 


Kort over Frederikssund kommune efter 2007 med angivelse af sognekommunerns grænser

 

 

 

Opdt. 05-16