Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Lidt om Købstaden Frederikssund

Frederikssunds gamle byvåben Oprindelig var byen blot en samling huse kaldet Falkenborg, hvorfra dette navn stammer vides ikke. 

Købstaden Frederikssund er opkaldt efter Frederik III, der i 1650 gav tilladelse til, at købmænd, bl.a. borgmester Falk Olsen fra Slangerup, brugte kongens ladeplads ved sundet. De havde dermed frihed til at lodse deres varer på Bakken ved Udesundby eller, som stedet kaldtes, Sundby Færge.

Byen skulle ifølge sagnet have stået i forbindelse med Isefjord gennem Vigen og senere å-løbet forbi Græse Mølle, en forbindelse der efterhånden var bleven tilstoppet

Stedet benyttedes meget af Frederik II, idet han lod en stor del af de materialer, der skulle bruges til opførelsen af Frederiksborg Slot, føre til Sundby Færge, hvorfra bønnerne stod for den videre transport. 

I 1744, under Christian VI, blev byen lagt under Udesundby Kirke i stedet for som tidligere til Slangerup Kirke. I 1809 fik Frederikssund sin egen byfoged og var dermed ikke længere underlagt Slangerup.

Læs mere

  • I 2009 havde Frederikssunds 200 års købstadsjubilæum. Dette blev fejret og dokumenteret. Hør arkivet om materiale, hvis du er interesseret.
  • I 1965 fejrede Frederikssund også jubilæum og udgav i den forbindelse et festskrift med titlen "Frederikssund - 300 års købstadshistorie", der i store træk beskriver Frederikssunds tilblivelse og udvikling.
  • Læs mere om købstaden og dens opstående i "Danmarks Købstæder"


Opdt. 07-16